Categories

Plàstic transparent.

Plàstic transparent
El plàstic transparent té l'objecte no tant el control de mala herba, sinó l'augment i avançament de collita. I és que aquest tipus de encoixinat fa augmentar uns graus la temperatura i humitat en el sòl que incideix favorablement en el resultat final del cultiu. Ara bé, un mal ús pot resultar molt perjudicial, aquest tipus de plàstic és el mateix que l'utilitzat elevada temperatura en èpoques de forta insolació, el que produeix la desinfecció d'aquest, és a dir una temperatura excessiva del sòl provoqués retard de creixement i possible mort de la planta, per tant el seu ús per a la millora del cultiu ha de restringir als mesos d'hivern, on l'augment d'humitat i temperatura en el sòl és favorable al creixement de la planta i un posterior avançament de la collita.

.

Cistella  

producte (buida)