Categories

Reg.

Reg
Els sistemes de reg ens garanteix disposar de reg als cultius durant els períodes secs.

L'aigua es transporta a través d'un tub col • lector principal que corre al llarg del camp. Després una canonada de secundària divideix el subministrament d'aigua en zones de reg. El nombre de zones dependrà de la grandària del camp i l’aigua disponible. Cada zona té un tub secundari des de la qual s'executen en cada fila de la collita.

Generalment, els sistemes de reg a l’horticultura consisteixen en línies de cinta de degoteig o tub de PE estirats a la superfície de la terra col•locant un petit aspersor alçat a 1.5m de la superfície. Els sistemes de degoteig perden molt poca aigua per evaporació i els seus baixos cabals garanteixen que grans àrees estiguin ben regades per l'aigua disponible. Per cultius baixos el sistema d’aspersió, són els més indicats per cobrir una àrea més gran però en canvi hi ha el perill de la deriva si bufa vent.

Alguns cultius realment treuen profit del reg en determinades fases del seu cicle de creixement, mentre que altres no obtenen gaire benefici quan els facilitem un reg addicional. Regar bé és fonamental, i de vegades cal regar més vegades al dia. Sistemes de camp i reg dels cultius poden ser controlats, ja sigui manualment o mitjançant piles controladors situats al camp.

A Urbaplant presentem diferents sistemes de reg que faciliten i agiliten el reg, a més de fer-ho de la manera més efectiva.

Tot el que necessites per construir una instal • lació de reg. Som experts sinó te'n surts pots pregunta als nostres tècnics, Et podem fer el seu disseny a mida!.

Cistella  

producte (buida)