Categories

Cinta exsudantHi han 7 Productes

Cinta exsudant
El reg amb cinta exsudant és un sistema localitzat on l'aigua s'aplica per exsudació a través dels petits porus de la seva paret formant una línia d'humitat contínua i uniforme en tota la longitud de la línia de reg.

Cabal de 2 a 4 litres / metre / hora, en condicions de treball entre de pressió de treball. (0,2 bar i 1 bar).

Les connexions es poden utilitzar les estàndards de 16 mm

Cistella  

producte (buida)