Categories

Vàlvules Hi han 9 Productes

Vàlvules
Les vàlvules permeten controlar el flux d'aigua dins d'un sistema de reg i aïllar àrees de reg sense haver d'alterar o modificar el sistema de reg actual. Es len en un sistema que utilitza una connexió roscada i poden ser ja sigui manualment o automàticament aïllats. Caixes de vàlvules permeten vàlvules que s'emmagatzemin de manera segura a terra, però amb fàcil accés.

Cistella  

producte (buida)