Categories

fertirrigacióHi han 3 Productes

fertirrigació
La fertirrigació és la tècnica de fertilització que consisteix en la dissolució de fertilitzants en l’aigua de reg. Aquesta aportació pot ser realitzada d’una forma continua o d’una forma intermitent, segons quines siguin les necessitats del cultiu.
És una tècnica que s’adapta millor al reg localitzat amb què generalment s’aporten als cultius tots els nutrients i els correctors necessaris a través del reg.

En el procés de fertirrigació, la solució es prepara en e capçal de reg. Per una banda, hi ha els tancs que contenen fertilitzants que solen disposar d’agitador, i, per una altra, hi ha l’equip d’injecció de l’adob.

El dipòsit per a la dissolució d’adob. Es realitza la barreja amb el fertilizant. La dissolució resultant serà injectada en el sistema.

Dispositiu per a la injecció de l’adob:

- El tanc d’adobatge. És el sistema més simple. Consisteix en un dipòsit tancat hermèticament on hi ha el fertilitzant, i que es connecta en paral•lel a la xarxa de reg.

- Els injectors de Venturi.- Consisteixen en una canonada paral•lela a la canonada principal
de la xarxa de reg, amb una estrangulació on es produeix una depressió que provoca la succió
de la solució fertilitzant. No necessita energia per al seu funcionament, però per garantir el seu
funcionament requereix una pressió mínima de 2,5 a 3 atm a l’entrada del capçal de reg.

- Els injectors hidràulics.- Són bombes que per funcionar no necessiten energia elèctrica.
Utilitzen l’energia elèctrica que hi ha a la xarxa de reg. Necessiten que hi hagi una pressió mínima a la xarxa, al voltant de 2 atm. Les més utilitzades són les bombes injectors hidràuliques i les dosificadores volumètriques proporcionals

Cistella  

producte (buida)